Steenbreek Netwerk van start

Op 14 april jl vond de eerste Steenbreek netwerkavond plaats. Rond de 40 deelnemers verzamelden zich in de avond in De Bastei. De aanwezigen kwamen uit verschillende gelederen: gemeente, provincie, onderwijs, hoveniers, IVN en andere belangstellenden. Een prachtig gezelschap dat actief meedacht over een netwerk waarmee initiatieven rond Operatie Steenbreek Nijmegen kunnen worden versterkt en aangejaagd.

Opbouwen van het netwerk

Het doel van deze eerste avond, was om te brainstormen over de opbouw van een netwerk. Welke doelen willen we bereiken? Wie moeten we daarvoor benaderen? Wat kan iedereen halen en brengen? Welke suggesties zijn er voor samenwerkingen of kruisbestuivingen? Wat wil jij zelf doen? Iedereen ging actief met de vragen aan de slag, wat resulteerde in volgeschreven vellen, die gezamenlijk een mooie start vormen voor het Steenbreek Netwerk.

In de komende weken werken campagneleiders Ingrid Kerkvliet en Yvonne Keijzers de aangedragen ideeën verder uit. Nog voor de zomer zal een vervolgbijeenkomst plaatsvinden.

Wil jij ook meedoen? Dat kan! Stuur dan een mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl