Subsidie groene schoolpleinen

De Provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor het vergroenen van schoolpleinen. Dat groene schoolpleinen goed zijn voor het kinderbrein, is inmiddels wel bekend. Er zijn tal van onderzoeken gedaan waaruit gebleken is dat een groen schoolplein zorgt voor meer en ander soort sport en spel, een groen plein zorgt voor minder pesten, kinderen spelen beter samen en er is direct contact  met de natuur. Dit alles draagt eraan bij dat kinderen cognitief beter gaan presteren in de klas. Wil je meer weten over het effect van een groen en gezond schoolplein? Op de website van IVN staan diverse publicaties bij elkaar. 

Vergroenen van het schoolplein sluit naadloos aan bij de campagne Operatie Steenbreek van De Bastei. Onder het motto van ‘Stenen eruit, GROEN erin’, moedigen we iedereen aan om tuinen en schoolpleinen te vergroenen.

Vanuit onze afdeling NME (Natuur en Milieu Educatie) bieden we procesbegeleiding aan. Lees hier meer.

En vanuit onze campagne Operatie Steenbreek bieden we nog extra ondersteuning aan, zoals:

  • Hulp bij invullen van subsidieaanvragen bij de gemeente Nijmegen of Waterschap Rivierenland. Er bestaan namelijk subsidies voor afkoppelen regenpijp, geveltuinen en groendaken. Om de benodigde documenten in te vullen kan een adviseur van Steenbreek worden ingezet.
  • Pers en publiciteit: het campagneteam Operatie Steenbreek wil zo veel mogelijk communiceren over plekken die ontsteend en vergroend worden. Om daarmee inwoners en andere scholen te motiveren hetzelfde te doen met tuin of schoolplein. Als je het leuk vindt om het vergroenen van het schoolplein publiekelijk bekend te maken dan zorgt het campagneteam voor het benaderen van de pers, een artikel in wijkkrant, communicatie via social media.
  • Ouders informeren en motiveren mee te doen met de eigen tuin: Steenbreek kan een informatieavond verzorgen of aansluiten bij een reeds geplande informatieavond. Op die avond presenteren we de campagne, vertellen over nut, noodzaak en plezier van een groene stad en bieden aan om te ondersteunen bij het vergroenen van de tuin (o.a. door tuintegel ophaalservice, tuinadvies etc.). 

Wil je meer weten of heb je vragen over het aanbod van Operatie Steenbreek, stuur dan een mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl.