Update bezuinigingsvoorstel NME

Zoals eerder gecommuniceerd is in mei bekend geworden dat de gemeente vanaf 2021 een bezuiniging wilt doorvoeren op de afdeling NME. Vanaf deze bekendmaking hebben wij van ons laten horen met diverse acties.

We zijn onder andere een petitie gestart, die door 850 personen is ondertekend. Ook de scholen hebben ons gesteund met het maken van kinder-handtekeningen. En vanuit het onderwijs alsook vanuit de NME organisaties hadden we bezwaarbrieven ontvangen. Dit alles is overhandigd tijdens een inspraakmoment in september. 

Op 13 november jl. vond vervolgens de besluitronde plaats rondom de stadsbegroting, waarin ook de bezuiniging op NME staat genoemd. We zijn die avond veel genoemd. De Partij van de Dieren heeft een motie ingediend tegen de bezuiniging en hield die avond een mooi betoog voor het behoud van NME, maar dit is helaas niet door de raad gekomen. Ook GroenLinks heeft een motie ingediend, waarin zij aangeven mee te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om het NME te kunnen blijven financieren. Deze motie is met een grote meerderheid wel door de raad gekomen. Het voorstel tot een bezuiniging is daarmee niet van de baan, maar er wordt in ieder geval vanuit de gemeente meegedacht hoe we nu verder gaan.

Uiteraard willen wij iedereen van harte bedanken voor alle steun de afgelopen maanden. We blijven jullie hierover op de hoogte houden.