Volle containers!

Hoppa! Al wéér een volle container met tuintegels. Onder de Bomen haalt de tegels op bij de mensen thuis in het kader van onze 'tuin-tegel-ophaal-actie' (mooi woord voor scrabble :-) ). Het is fantastische werken met deze partij. We zijn al bijna op de helft van onze doelstelling van dit jaar: '100.000 stenen eruit, GROEN erin!'.

Door ook samen te werken met de Gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, andere groene partijen én betrokken inwoners, maken we de stad met elkaar mooi groen en klimaatbestendig. Operatie Steenbreek in optima forma.

Heb je je al aangemeld voor de tuin-tegel-ophaal-actie? Het is nu druk dus het kan zijn dat je even moet wachten voor de stenen worden opgehaald, We doen ons best je zo snel mogelijk te helpen zodat je zo lang mogelijk kunt genieten van je (nieuwe) groene tuin! We zijn ook op zoek naar nog een extra partner om de tegels op te halen. Wordt vervolgd.