Bewoners denken mee over herinrichting van hun straat

Samen met Lentekracht werken we aan het participatietraject voor de herinrichting van de Van Peltlaan en de Topaasstraat in Nijmegen. We hebben de bewoners gesproken over hun dromen en wensen voor hun straat. Zij noemden onder meer veilig wonen, minder verharding en meer groen.

Het participatieplan is onderdeel van de circulaire en groene herinrichting van beide straten, een samenwerking met de gemeente Nijmegen, Dusseldorp ISM en NL Greenlabel. Ambitie is te komen tot een leefbare straat waar bewoners zich prettig en veilig voelen, het optimaliseren van groen, het bufferen van hemelwater en een circulaire inrichting. En de vrijgekomen stenen? Die worden uiteraard hergebruikt tijdens de herinrichting van de straat.