Invasieve exoten: tuin er niet in!

Het campagneteam Operatie Steenbreek Lingewaard onderschrijft de actie 'Invasieve exoten: tuin er niet in!' De campagne is een initiatief van o.a. stichting Floron.

Veel uitheemse planten die inmiddels in de Nederlandse natuur voorkomen zijn ooit als tuinplant van ver naar Nederland gehaald voor hun sierwaarde. Ruim zestig procent van de uitheemse plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waargenomen, zijn verwilderde tuinplanten. Het merendeel van alle in Nederland te verkrijgen uitheemse tuinplanten levert gelukkig geen probleem op in de tuin of in de natuur, omdat ze niet zelfstandig kunnen overleven en verspreiden. Maar een aantal soorten kan wel verwilderen en schade toebrengen aan de natuur.

Maar hoe weet je nou of een tuin- of vijverplant kan verwilderen en mogelijk voor problemen gaat zorgen in de natuur? Op Nature Today verscheen vandaag dit artikel over de actie én over een handige databank.