Jaarverslag De Bastei 2020

We kijken met gemengde gevoelens terug op 2020. Het was een moeilijk jaar voor iedereen. En ook De Bastei kampte met de gevolgen van het coronavirus: een sluiting, gedeeltelijk open, weer een sluiting, weer open met restricties en weer een sluiting. Desondanks kwam nog de helft van het normale aantal bezoekers naar het museum (24.436). Een mooi bewijs dat bezoekers het museum graag bezoeken. Een ander bewijs kwam van de Kidsproof-erkenning: voor de eerste keer en gelijk met de hoogste score van heel Gelderland!

De Waal is een schatkist aan verhalen

De meeste bezoekers kwamen voor de interactieve tentoonstelling 'Verbeelding van de Waal'. In deze expositie brachten we het verleden van de Waal op een vernieuwende manier tot leven. Niet alleen de verandering van de loop van de rivier en de seizoensinvloeden kwamen aan bod. Het ging met name ook over de manier waarop de mensen probeerden de rivier te beteugelen. Vanwege het eeuwenlange samenleven met de rivier vormt het Waalgebied een schatkist aan verhalen. In de expositie werden bezoekers uitgedaagd om die verhalen zelf vorm te geven, ook met een verhalenwedstrijd. De mooiste verhalen kregen een plaatsje in het museum. Verder ontwikkelden we twee nieuwe 'coronaproof' speurtochten: Willem Waalwachters zoektocht voor buiten en Kanonnen Karel en het verborgen buskruit voor in het museum.

Hoewel onderwijsactiviteiten op een laag pitje stonden, bezochten toch ruim 500 leerlingen De Bastei. Via onze Natuur- en MilieuEducatie namen zelfs bijna 10.000 leerlingen deel aan verschillende programma's. Daarnaast begeleidden we zes scholen met duurzaamheid op weg naar 'Eco-School'-certificering. Dit tweejarige traject leidt tot een bekroning met de Groene Vlag, die de Prins Mauritsschool aan het eind van het jaar mocht ontvangen.

Het personeel hield zich in de eerste gesloten periode bezig met het 'coronaproof' maken van het museum. Dat resulteerde in een eenrichtingsroute met pijlen op grond en wanden; ontsmettingsmiddelen (niet alleen bij de entree, maar ook bij de interactieve presentaties); een online ticketverkoop en begeleiders op zaal die een oogje op de afstandsmaatregel hielden. In het museum verhielpen we kleine gebreken. We brachten de winkel op orde en maakten het museum schoon.

Groene vlag voor de Prins Mauritsschool

Met digitale uitingen probeerden we in beeld te blijven bij onze achterban. Zo namen we in de Bastei-mysteries de bezoeker mee naar verborgen plekjes in het gebouw. In de lockdown-periodes stonden de meeste activiteiten op een laag pitje, maar een activiteit als Operatie Steenbreek ging juist wel door, omdat veel bewoners hun tuin aanpakten in coronatijd. Dat resulteerde in bijna 100.000 verwijderde tegels!

We mochten afgelopen jaar een mooie schenking van ruim 100 vogels in ontvangst nemen. Daarin zaten een paar bijzondere exemplaren, zoals een raaf en een kwak. Door het coronavirus bleven onze vele vrijwilligers thuis, waardoor de registratie van de collectie en de ontsluiting grotendeels bleef liggen. Voor het digitaliseringstraject 'Schatkamers van Gelderland' van het samenwerkingsverband CollectieGelderland maakten we een 3D-scan van de schedel van de wolharige mammoet. De scans zijn onderdeel van de rondreizende Virtual Reality Game over de geschiedenis van Gelderland en te zien op www.collectiegelderland.nl/schatkamers/prehistorie.

Door het wegblijven van de bezoekers en het moeten annuleren van allerlei activiteiten, zoals de Nacht van Dürer en het Basteicafé, ging het financieel een stuk minder dan in 2019. Wij zijn de verschillende overheden (gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en de Rijksoverheid bij monde van het Mondriaan Fonds) daarom zeer erkentelijk dat zij een groot deel van die verliezen opvingen. Met hun hulp wisten we het verlies in 2020 te beperken tot circa € 15.000.

De Kunst van het Verdedigen

In 2020 onderging De Bastei een van buiten onzichtbare verandering; het kreeg een nieuwe bestuursvorm. Was bij de oprichting in 2014 nog sprake van een Raad van Bestuur-model, per 1 januari 2020 veranderde dit in een Raad van Toezicht-model en werd Gerard Mangnus directeur-bestuurder. In het najaar ging hij met welverdiend pensioen, na bijna 40 jaar verbonden te zijn geweest aan het museum. Per 1 november trad de nieuwe directeur-bestuurder, Hans Hooijmaijers, aan. Voor de continuïteit transformeerden de leden van de Raad van Bestuur bij uitzondering met ingang van 1 januari 2020 naar leden van de Raad van Toezicht. Deze nieuwe Raad verwelkomde in haar eerste jaar twee nieuwe leden in hun midden: Sara de Boer en Niek van de Werken. Per 1 januari 2021 maakte voorzitter Wim Hompe plaats voor Maria Martens.

In 2021 besteden we aandacht aan ons erfgoed met de tentoonstelling 'De Kunst van het Verdedigen'. We hopen dat bezoekers deze snel mogen komen bekijken.

Een uitgebreid jaarverslag met jaarrekening vind je hier.