SSGN behaald het bronzen Eco-Schools certificaat

Vandaag heeft wethouder Grete Visser het Bronzen certificaat van Eco-Schools overhandigd aan middelbare school het SSGN. Dit betekent dat het SSGN goed op weg is naar het behalen van hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor scholen. Om dit te verkrijgen past de school duurzame thematieken zoals water, energieverbruik of omgevingsbewustzijn structureel in in het doen en denken van de school. Deze doelen sluiten aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Eco-Schools is een certificering dat scholen een stappenplan geeft om duurzaamheid door te voeren tot in het DNA van de school, de zogenaamde whole-school approach. Duurzaam denken en doen maakt via deze stappen structureel onderdeel uit van zowel het curriculum, het gebouw en eigen gedragingen van medeleerlingen en docenten. In dit proces staan de leerlingen centraal: zij werken zelf aan acties om hun school verder te verduurzamen en vormen de basis van het zogenaamde Eco-team. Dit team neemt het voortouw in het uitvoeren van die verduurzaming.

Het Eco-Team van het SSGN heeft meerdere acties georganiseerd. Zo zijn zij aan de slag gegaan met het scheiden van afval, is het schoolplein aangepakt door het te vergroenen en vinden er gesprekken plaats met de kantinebeheerder om het aanbod te verduurzamen. Ook heeft het team samen met het Eco-team van het NSG een workshop gedragsverandering gevolgd en proberen ze dit toe te passen binnen de school. 

Eco-school SSGN

Het SSGN heeft op dit moment vier van de zeven stappen succesvol doorlopen en mocht het Bronzen certificaat in ontvangst nemen. Wethouder Grete Visser was erbij aanwezig en onderstreepte nogmaals het belang van duurzaamheid in het onderwijs. Het komende half jaar zal het SSGN hard werken aan het behalen van het Zilveren certificaat en uiteindelijk de Groene Vlag. Om de titel daarna te behouden, moet de school zich vervolgens blijven door ontwikkelen.

Naast het SSGN zijn er in Nijmegen nog meer onderwijsinstellingen bezig om dit keurmerk te behalen of te behouden, waaronder het NSG, maar ook basisscholen de Sterredans, Meander en de Prins Mauritsschool. Gemeente Nijmegen stimuleert deze ambitie van Nijmeegse onderwijsinstellingen om structureel te verduurzamen, door de NME consulenten van De Bastei als begeleiders voor de deelnemende scholen kosteloos beschikbaar te stellen. Andere scholen uit Nijmegen die interesse hebben in deze Eco-Schools certificering, kunnen contact opnemen met De Bastei.