Aanpak hittestress is hot

De lange, hete zomer bleek prima pr voor een bijeenkomst over hittestress. Inwoners uit Nijmegen, onder wie ook studenten en groenprofessionals, kwamen dinsdag 13 september naar De Bastei om ideeën uit te wisselen om de hotspots in de stad aan te pakken. De avond was georganiseerd door Operatie Steenbreek Nijmegen in samenwerking met Hartje Nijmegen.

Wethouder en gespreksleider tijdens de hittestressbijeenkomst
V.l.n.r. wethouder Cilia Daemen, gespreksleider Madeleen Helmer en Ingrid Kerkvliet van Operatie Steenbreek

De bijeenkomst werd geleid door Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. Onder de aanwezigen was ook wethouder Cilia Daemen van mobiliteit, klimaatadaptatie en stadsvergroening. Zij luisterde geïnteresseerd naar de ervaringen en ideeën van de deelnemers. Aan de hand van foto’s van versteende voorbeelden uit hun eigen omgeving gingen zij in gesprek over hotspots in de stad.

Urgent

De groep was het over één ding eens: de aanpak van hittestress is urgent. Want de zomers worden heter en de bevolking ouder en kwetsbaarder. En dus krijgen we - oud én jong - steeds vaker te maken met gezondheidsklachten door extreme temperaturen of aanhoudende hitte. Een ‘hitte-excursie’ van Operatie Steenbreek met dagblad de Gelderlander toonde pas nog aan dat er wel 10 graden verschil is tussen een stenige of een groene omgeving in de Nijmeegse binnenstad.

Haken en ogen

Sommige ideeën die voorbijkwamen, bleken toch wel wat haken en ogen te hebben. Want vindt je huisbaas het wel goed dat je verticaal groen aanbrengt op de gevel van je huurhuis? Hier blijkt afstemming nodig. Pergola’s zijn een leuk alternatief, maar vragen veel zorg en onderhoud. En bomen planten kan ook niet overal. Want de bus is wel weg uit de Burchtstraat, maar de markt staat er nog wel. En ook de versteende westkant van de Waalkade blijkt met het labyrint en beperkingen door de rivierwetgeving lastig te vergroenen. Daar is Rijkswaterstaat bepalend in.

Groene plannen

Burchtstraat

Gelukkig kwamen ook veel groene plannen die op stapel staan ter sprake: de gemeente gaat aan de slag met groen in de Burchtstraat, Augustijnenstraat en het busplein bij Plein 44. En de subsidie Pimp je pand voor ondernemers in de binnenstad is verruimd: zij kunnen nu ook subsidie voor het vergroenen van hun pand aanvragen. Vanuit de gemeente is verder het Bomenplan gelanceerd met als doel om elk jaar duizend bomen te planten.

Auto vs groen

Ook kwam het meest hete hangijzer aan de orde: willen bewoners en ondernemers de parkeerplaats voor hun deur wel opofferen voor een groenvak? “Mensen met een auto winnen altijd”, verzuchtte een van de deelnemers. Dat ontlokte meteen verschillende reacties. Kunnen we de betonnen paaltjes tussen parkeerplaatsen niet vervangen door bomen? En als we meer gebruikmaken van deelauto’s, zijn er minder auto’s nodig. Parkeerplaatsen buiten het centrum en ondergronds parkeren dragen ook bij aan een oplossing. Wethouder Daemen gaf aan dat zij met mobiliteit in haar portefeuille een mooie uitdaging heeft liggen.

Potentie

Stenig plein
Stenig plein met garageboxen of potentiële plek voor een buurttuin?

Gespreksleider Madeleen Helmer zag potentie in een foto van een versteend plein bij garageboxen in het Waterkwartier: “Ik zou het kadaster checken. Wie weet kan het een leuke buurttuin worden. Het is in ieder geval leuk om te onderzoeken!” Twee leden van de bewonersgroep BottendaalGroen! noemden inspirerende voorbeelden uit hun wijk. Ook vertelden ze over de kennis en ervaring die zij uitwisselden met groengroepen uit andere wijken.

 

Algemene tips

Wil je aan de slag met groen in jouw straat of eigen tuin?

Straat:

  • Noteer je groene ideeën voor de straat / buurt op het digitale platform Mijn Wijkplan (hoe meer buren jouw ideeën omarmen, hoe groter de kans dat de gemeente het gaat realiseren).
  • Maak kennis met je wijkregisseur.

Jouw eigen tuin: