Eco-Schools als erkende interventie

Hoe weet je dat het Eco-Schoolsprogramma daadwerkelijk van goede kwaliteit is? Hoe weet je dat Eco-Schools een effectief programma is met kwaliteit? Speciaal ook voor de kritische mens is er betrouwbaar onderzoek dat Eco-Schools erkend is als effectief programma. We delen daarom graag dit feestelijke nieuws!

Het feestelijke nieuws is dat Eco-Schools officieel is erkend als ‘interventie’ (een programma dat je kunt uitvoeren als school). Volgens Gezonde School is het Eco-Schoolsprogramma ‘Goed Beschreven’. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie. Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven.

Wat heb je hieraan als school?

Eco-schools biedt een duidelijk programma voor scholen met structurele externe begeleiding om de doelen t.a.v. klimaat en duurzaamheid te halen. De kinderen zijn via het Eco-team nauw betrokken bij de verduurzaming van de school. Je weet nu dus eigenlijk beter wat je aan het programma hebt. Het onafhankelijke onderzoek heeft bepaald dat het Eco-Schoolsprogramma werkt. Dit gegeven is fijn voor de kritische mens.

Wat Gezonde School zegt over het belang van Eco-Schools:

“Kinderen die nu geboren worden zullen de gevolgen van klimaatverandering veel meer sterker ondervinden dan eerdere generaties (Thiery, 2021). De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vraagt mensen van alle leeftijden verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst, beginnende op de basisschool (Unesco, 2016). Leren voor duurzame ontwikkeling vraagt om een actieve en leerlinggerichte aanpak (Frijters, 2016). Ook jongeren zelf laten steeds duidelijker horen dat zij actie willen, denk aan de klimaatstakingen. Zij zien klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie (UNDP, 2021) en kunnen en willen een unieke rol spelen voor een duurzame toekomst (Sark, 2021),” aldus Gezonde School. Lees het hier verder.

Lees hier het rapport van Gezonde School en kijk hier bij de overzichtspagina van Gezonde School voor recent erkende interventies.

Eco-Schools in Nijmegen

Ben je een school in de gemeente Nijmegen? En wil je aan de slag met duurzaamheid? Medewerkers van De Bastei zijn gecertificeerd om het proces te begeleiden van onderwijsinstellingen naar het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools. De Bastei ziet in Eco-Schools een overkoepelende aanpak of proces dat een school geleidelijk aan duurzamer maakt. Lessen, lesmaterialen, activiteiten en projecten kunnen hier goed ingepast worden. Het uit deze praktische aanpak ontstane schoolbeleid wordt door de student-led aanpak als vanzelf gedragen.

De gemeente Nijmegen draagt een warm hart toe aan de verduurzaming van het onderwijs. Daarom kunnen wij vanuit de Bastei een korting van 50% bieden op het deelnametarief, aan de Nijmeegse scholen. Klik hier om meer te lezen over Eco-Schools in Nijmegen.