Technasium-scholieren Mondial College presenteren deltaplan stuwwal

Het natuurlijke systeem in stuwwal bij Nijmegen hapert. Weersextremen zorgen voor een groter risico op droogte, bosbranden, erosie en wateroverlast. In Breedeweg, nabij Groesbeek, weten ze daar alles van.

Extreme regenbuien worden niet opgenomen door de stuwwal, maar stromen de stuwwal af, met als gevolg ondergelopen huizen en straten. Tijdens vaker voorkomende droogte, wordt de zoetwaterbel, die zich in de stuwwal bevindt, niet aangevuld. Deze zoetwaterbel wordt gebruikt als drinkwaterbron en voor voedselproductie. In droge, warme perioden kan Vitens nauwelijks voldoende drinkwater leveren. Waterschap Rivierenland heeft namens de regio leerlingen van het Technasium Mondial College uitgedaagd om een regionaal deltaplan te ontwikkelen voor het herstel van de blauwe motor, het natuurlijke systeem van de stuwwal.

Afgelopen periode zijn de scholieren aan de slag gegaan met dit project. Hierbij is hen gevraagd een herstelprogramma te ontwikkelen, testen of simuleren, om de stuwwal water robuust te maken.

In de praktijk

Wateropvang in Breedeweg

Tijdens een excursie naar Malden, Breedeweg en Beek hebben de scholieren eerst gezien waar problemen zich voordoen en aan welke oplossingen tot nu toe gedacht wordt.

Daarna zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van een deltaprogramma. Maandag 22 november waren Waterschap Rivierenland en De Bastei aanwezig op het Mondial College, om de eindpresentaties van de scholieren te bewonderen. 

Eindresultaat

Er is hard gewerkt aan een aanpak om de blauwe motor te herstellen. De VWO-scholieren kwamen met ontwerpen als vijvers voor het opvangen van snelstromend water vanaf de stuwwal, wadi’s met verhoogde speelplaatsen, verlaagde parkeerplaatsen en een waterafvoerend fietspad. Dit werd versterkt met een bewoners- en agrariërscampagne over het (her)gebruik van water. De ideeën waren goed doordacht en de leerlingen gebruikte vaktermen om hun keuzes te onderbouwen.

De HAVO-scholieren hadden een hele concrete aanpak. Zij hebben op de klimaatatlas Rivierenland uitgezocht waar de grootste waterproblematiek in de regio zich voordoet. Op die locaties hebben ze ingezoomd en plannen bedacht met oplossingen. Zo zijn er in de buurt van gebieden die onder water komen te staan bij heftige regenval, diverse groenplekken of wadi’s te vinden. Aan de hand van plattegronden lieten de scholieren zien hoe ze dat overtollig regenwater goed naar die groenplekken konden laten stromen.

Beide groepen zijn met concrete en handzame oplossingen gekomen. De gemeenten, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland kunnen deze goed gebruiken bij herstel van de blauwe motor in de stuwwal.

Innovatieprijs Bouwend Nederland

Deze opdracht maakt deel uit van de ‘Bouwend Nederland Innovatieprijs 2021-2022’. In deze jaarlijkse technisch ontwerp- of onderzoekswedstrijd kruipen Technasium scholieren van 4 HAVO en VWO in de huid van een professional en worden ze in teams uitgedaagd mee te helpen om Nederland mooier, beter en duurzamer te maken. Het eindresultaat van deze opdracht dingt mee in de Koninklijke Bouwend Nederland Innovatieprijs!