Tiny Forests in Groene Buffer Nijmegen-West

Op 20 en 28 november planten leerlingen de eerste twee Tiny Forests van Nijmegen aan samen met IVN Natuureducatie, De Bastei en de gemeente Nijmegen. De inheemse minibosjes worden geplant langs de Energieweg als onderdeel van de Groene Buffer in Nijmegen West. Op 20 november start het Eco-team van Dominicus College met de aanplant van Tiny Forest Wolfsbosje. 28 november planten de Tiny Forest Rangers van Aquamarijn het Tiny Forest Biezenbos langs de Mercuriusstraat.

Alex Nguyen, Aquamarijn: "Kindcentrum Aquamarijn werkt hard aan basisvaardigheden én een brede ontwikkeling van leerlingen ten aanzien van sport en gezondheid. Het adopteren van Tiny Forest Het Biezenbos past daar heel mooi bij." In het Westerpark is een buitenlokaal gecreëerd waarin de kinderen straks les krijgen, kunnen spelen en snoepen van eetbare bessen.

Het Dominicus college is met begeleiding van de Bastei bezig om een duurzame school te worden, middels het programma Eco-Schools. Leerlingen van het Eco-team planten het Tiny Forest Wolfsbosje vlak bij hun school aan. Het beheer komt in handen van de buurt te liggen en de groei gaat worden gevolgd met behulp van een Growapp. Er zijn al volop ideeën om kleinschalige buurtactiviteiten te organiseren in het buitenlokaal zoals een plantenruil en haiku’s schrijven.

De komende twee jaar wil initiatiefnemer IVN meer dan 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. In Nijmegen worden vier minibossen gerealiseerd. Binnenkort starten de voorbereidingen met initiatiefnemers uit de wijken Lent en Grootstal.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2-opslag.

Elke buurt zijn eigen minibos
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur voor iedereen dichterbij.

Foto header: IVN Nederland