VTS en 21ste-eeuwse vaardigheid

De Bastei streeft ernaar om het hele spectrum van basis- en voortgezet onderwijs te kunnen ontvangen met passende lessen, lesvormen en programma’s die aansluiten bij onze Bastei-thematieken: archeologie, cultuurhistorie en natuur. Dat heeft geresulteerd in een mooie waaier aan educatieve producten, met nieuwkomers zoals 'De Laatste Toren', 'Mini Monsters Mega Mooi' en de improvisatie-theaterles bij 'Naar het Rijk der Fabelen'. Naast deze vakinhoudelijke lessen biedt De Bastei sinds kort ook iets heel nieuws: 21ste-eeuwse vaardigheid!

VTS en 21ste -eeuwse vaardigheidstraining in De Bastei

Waar vroeger kennisoverdracht centraal stond in het onderwijs, is er tegenwoordig ook vraag naar het trainen van leerlingen in computational thinking, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden, in het kort: de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit is bij uitstek iets wat past in het lesaanbod van een natuur- en cultuurhistorisch museum.

De focus bij onze 21ste-eeuwse vaardigheidslessen ligt bij kritisch denken, samenwerken en communiceren. De methode die De Bastei hierbij inzet is VTS oftewel visual thinking strategies. VTS is een wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen beter te leren observeren door samen naar een voorwerp te kijken. Het is ontwikkeld voor in kunstmusea, maar in De Bastei zetten we onze eigen voorwerpen in, zoals opgezette dieren en het gebouw zelf.

VTS en 21ste -eeuwse vaardigheidstraining in De Bastei

Het gaat om open kijken zonder oordeel, samen onderzoeken, luisteren naar elkaar en voortbouwen op elkaars bevindingen. In het proces leren kinderen kritisch denken en verbeteren ze hun taalvaardigheid. Doordat de gespreksleider ieders waarneming en mening parafraseert, vergroten de leerlingen ook hun taalvaardigheid. Belangrijk is dat de gespreksleider neutraal blijft: er is geen goed of fout. Zo ervaren de leerlingen dat er verschillende kijk- en denkwijzen mogelijk zijn rondom eenzelfde voorwerp. Niet alleen ervaren de leerlingen dat iedereen anders kijkt en een andere mening heeft; ze leren die verschillen ook te accepteren en respecteren. Deze methode leidt tot anders kijken naar de wereld en geeft de tools om vol vertrouwen op ontdekking gaan.

Enkele reacties van leerlingen na de les:

  • "Omdat ik merkte dat je niet zei of iets goed of fout was, durfde ik al snel ook iets te zeggen."
  • "Ik dacht eerst al snel dat ik het allemaal al wel gezien had, maar we zijn daarna nog zeker tien minuten doorgegaan met kijken en ik bleef maar nieuwe dingen zien."
  • "Ik vond het leuk om te horen wat anderen zagen, want dat bracht mij weer op nieuwe ideeën, die ik anders niet had gehad."
  • "Het is leuk dat wij eens mochten vertellen waar we naar keken in een museum, dat had ik nog nooit eerder zo gedaan."

De twee VTS-lessen, 'Doen als Darwin' en 'Bekijk het maar' worden nu al gegeven in try-out vorm. De educatieve afdeling ontwikkelt ze verder in samenwerking met docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Vanaf eind november komen ze in ons reguliere aanbod te staan.