Afscheid van de wolharige neushoorn

In oktober kun je voor het laatst de wolharige neushoorn bewonderen in onze tentoonstelling. Dus kom langs en ga nu nog op de foto met dit machtige dier!

Sinds 2020 staat dit model van de wolharige neushoorn in de expositie Oergrond. In Oergrond vertellen we over het ontstaan van het stuwwallenlandschap en dieren die hier duizenden jaren geleden rondliepen. De wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) is een model van Ecomare. Museum De Bastei heeft dit model nog tot eind oktober in bruikleen.

Het model ziet er uit alsof het voorjaar is, het moment dat ze het winterhaar verliest, en de vogels het er uit plukken om het in hun nest te gebruiken. Er zit een wondje bij de kop, het beest heeft kennelijk gevochten met een roofdier of een soortgenoot. Het model is gemaakt in 2001, door Remie Bakker uit Rotterdam. Hij is daarbij begeleid door Dick Mol uit Hoofddorp, vermaard mammoetkenner. De wolharige neushoorn was een dier van de mammoetsteppe in het Weichselien, de laatste ijstijd. In onze streken leefden ze tussen 25.000 en 50.000 jaar geleden. Ze kwamen toen in heel noordelijk Eurazië voor.

Wist je dat er nog steeds met enige regelmaat botten van de wolharige neushoorn gevonden worden in Nederland? Langs de grote rivieren zoals de Waal heb je dus ook kans om een bot van dit ijstijddier te vinden!