Opnieuw Groene Vlag voor Vrijeschool Meander!

Op woensdag 27 september werd voor de tweede keer de Groene Eco-Schools vlag gehesen bij Vrijeschool Meander. Deze school zet zich al sinds 2018 in voor het verduurzamen van de school, de schoolomgeving én het onderwijs. Het Eco-team hees daarom samen met wethouder Grete Visser de Groene Vlag, de hoogst haalbare onderscheiding binnen het Eco-Schools programma.

Al 5 jaar houdt de Meander zich intensief bezig met duurzaamheid. Hiervoor doet de school mee met het programma van Eco-Schools Nederland: een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. Binnen dit programma werkt de school er naartoe om duurzame thematieken zoals omgaan met water, het voorkomen van afval of omgevingsbewustzijn, structureel in te passen in het doen en denken van de school.

Eco-team begeleider Sylvia van Geel: "Leerlingen van het Eco-team hebben afgelopen jaren hard gewerkt aan onder andere de thema’s afval, energieverbruik, water en groen. Zo prikken de leerlingen regelmatig afval bij de school en in de wijk en doen ze jaarlijks mee aan de E-Waste race waarbij afgedankte elektrische apparaten worden ingezameld door de school. In de wintermaanden houdt de Meander regelmatig een warme truiendag, waarbij leerlingen wordt gevraagd hun mooiste en warmste trui aan te doen zodat de verwarming een graadje lager kan." Ook het thema groen speelt een grote rol bij de Meander. Je treft hier een geweldig groen schoolplein aan, met ruimte voor water, modder, spel en ontdekken, maar waar ook buitenlessen op worden gegeven. Betrokkenheid vanuit ouders voor het onderhoud van het plein is ontzettend groot. Tevens is er sinds dit jaar ook een stekjeskast te vinden waar ouders en buurtbewoners onderling stekjes kunnen ruilen.  

Wethouder Grete Visser sprak de leerlingen van het Eco-team toe tijdens de uitreiking; “Fijn dat de school en met name de leerlingen zich zo hard inzetten voor groene thema’s. Alleen op die manier kunnen we samen de planeet leefbaar houden.” Na het hijsen van de vlag werd er een Eco-lied gezongen en werden er door het Eco-team nog twee appelbomen geplant op het schoolplein.

Vrijeschool Meander is volop in beweging. Er is veel behoefte vanuit ouders voor het vrijeschool onderwijs. Interim schoolleider Angèle van der Star licht toe: “Stichting Pallas is druk bezig met een tweede vrijeschool in oprichting. Hierbij richten we ons op een locatie in Nijmegen Noord. Voor eind oktober dienen we voldoende steunbetuigingen te ontvangen om weer een stap dichter bij de realisatie te komen.” Meer informatie over deze tweede vrijeschool en hoe je een steunbetuiging kan doen, is te vinden op www.vrijeschoolmeander.nl.