Overhandiging Groene Voetstappen aan wethouder Cilia Daemen

Vol enthousiasme en met grote geknutselde voetstappen werd wethouder Cilia Daemen vandaag verwelkomd op het NSV2 in Nijmegen. Hier nam zij de Groene Voetstappen in ontvangst, een score die leerlingen hebben behaald door zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Ook hebben ze aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving, de invloed van het verkeer op het milieu en nog heel veel andere duurzame activiteiten.

Dat bleek wel uit het gesprek in de klas tussen de leerlingen van groep 6 en wethouder Daemen. Ze zijn niet alleen zoveel mogelijk met de fiets en te voet naar school gekomen, maar hebben vooral aandacht besteed aan de Gouden Voetstappen. Punten die je kunt halen met activiteiten zoals vegetarisch eten, minder energieverbruik in de week en korter douchen. Zo hebben ze bij Bulan thuis de lampen uitgelaten en 's avonds de kaarsjes aangestoken om minder energie te verspillen. Ook Niels heeft de lampen uitgelaten en was heel trots op zichzelf, want dit was een week waarin hij ook voor het eerst zonder nachtlampje geslapen heeft! Bij andere kinderen ging het ook over vegetarisch eten. Het hele gezin deed mee en het bleek minder moeilijk dan gedacht. Aan wethouder Cilia Daemen wordt de vraag gesteld of ze zelf ook aan Groene Voetstappen heeft deelgenomen, en uiteraard is het antwoord volmondig ja! 

Elke ochtend zijn ze in de klas bezig geweest aan het project Groene Voetstappen. Leerlingen vulden hun acties en scores in op het digibord en docent Geertjan Wekx besteedde in de les aandacht aandacht aan het project met behulp van de digitale werkbladen die bij het programma horen. Ook hebben de leerlingen allemaal een grote voetstap geknutseld. Merle licht toe dat iedereen er iets in getekend of geplakt heeft, wat te maken heeft met de natuur. We zien onder andere plaatjes van bloemen, dieren én vegetarisch eten.

We sluiten het bezoek af met de vraag van Daan; "Doen we volgend jaar ook weer mee?". Leerkracht Geertjan, tevens actief in de verkeerscommissie van de school, is enthousiast! Uiteraard hopen wij vanuit De Bastei dat er volgend jaar nog meer scholen deelnemen aan het Groene Voetstappen project.

In Nijmegen doen naast het NSV2 ook basisschool de Sterredans en De Wieken mee. Landelijk hebben 40 scholen deelgenomen met in totaal ruim 8000 leerlingen. 

Groene Voetstappen is een project waarin in september, bij de start van het nieuwe schooljaar, leerlingen én docenten worden aangespoord om zoveel mogelijk te fiets en te voet naar school te komen. Nog veel te vaak worden leerlingen met de auto gebracht, terwijl ze vaak dicht bij de school wonen. Dit levert niet alleen vaak spannende verkeerssituaties op, maar is natuurlijk ook niet goed voor het milieu én te voet of fiets naar school gaan, is natuurlijk ook beter voor je gezondheid. Het Groene Voetstappen project is een product van Klimaatverbond, maar sinds dit jaar overgenomen door Vereniging GDO in samenwerking met De Bastei. Samen hebben we zoveel mogelijk lesmateriaal vernieuwd en proberen we koppelingen te leggen met andere landelijke of Europese initiatieven met hetzelfde doel.