Nieuwe naam en slogan!

Misschien was het je al opgevallen? We hebben 'de schop gezet' in onze communicatiestrategie. Per direct voeren we onze werkzaamheden uit onder de naam Steenbreek Nijmegen, en hebben we een nieuw motto: samen voor meer groen! 

Afgelopen zes jaar hebben we met Operatie Steenbreek Nijmegen geweldige resultaten bereikt in de stad. De focus lag hierbij op het campagne voeren en het actiematig vergroenen van Nijmegen, onder het motto: stenen eruit, groen erin! We zien na zes jaar dat de activiteiten en werkzaamheden verbreden. Vanaf dit jaar leggen we dan ook geleidelijk aan meer focus op verdieping, op het begrijpen waarom het vergroenen van de stad zo belangrijk is. Want, duurzame vergroening van de stad vraagt om kennis, bewustwording én eigenaarschap van haar inwoners.   

Dit doen we door: 

  • Vergroten van kennis en bewustwording bij bewoners.
  • Bewoners inspireren om zelf stappen te zetten.
  • Verbinding creëren tussen groene organisaties in Nijmegen.

Nieuwe naam en slogan
In onze communicatie zal ook wat veranderen. In lijn met Stichting Steenbreek gebruiken we het woord ‘operatie’ niet meer. We noemen ons per heden Steenbreek Nijmegen. Als Steenbreek gemeente willen we met alle inwoners van Nijmegen samen zorgen voor een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving. Ons motto is veranderd in: samen voor meer groen! Ook zullen we andere beelden gebruiken, meer gericht op inspiratie. We zetten in op verwondering en het zichtbaar maken wat in de regio leeft. Ook heeft de webpagina van Steenbreek Nijmegen een update gehad.