Op zoek naar zeldzaam Berghertshooi

Herbariumvel met Berghertshooi van museum De Bastei.

Medewerkers van het herbarium van museum De Bastei werken mee aan een project van FLORON om verdwenen planten terug te kweken met behulp van zaden uit collecties. Zoals de in Nederland zeer zeldzame Berghertshooi (Hypericum montanum). 

Zoals de naam al doet vermoeden kwam de Bergshertshooi alleen voor in de heuvelachtige gebieden van Gelderland en Limburg. Uit het historische onderzoek blijkt dat de Nijmeegse stuwwal tot halfweg 19e eeuw zelfs een belangrijke hotspot van Berghertshooi moet zijn geweest. Helaas zijn er nu geen exemplaren meer te vinden, deze zeer zeldzame soort staat dan ook op de Rode Lijst.

Het exemplaar op een herbariumvel van De Bastei bleek zaden te bevatten, een prachtige vondst! Deze zaden zijn door de onderzoekers verzameld om te kijken of en hoe deze zaden opgekweekt kunnen worden.

Lees het artikel in Nature Today voor meer informatie over de zoektocht naar deze bijzondere plant.