Aanbod voortgezet- & beroepsonderwijs

In het menu hiernaast vind je alle activiteiten om je biologie-, aardrijkskunde-, NLT-, ANW- of technieklessen op een praktische manier in- of aan te vullen.

NME Nijmegen werkt ook nauw samen met De Lindenberg en InScience. Dus ben je bijvoorbeeld op zoek naar de invulling voor een projectweek? Wij helpen je graag bij het samenstellen van een programma met zowel themagerichte culturele- als natuuractiviteiten. Denk aan kunstwerken maken van zwerfafval, natuurfilm kijken, een klassengesprek met een wetenschapper of een rondleiding door een natuurgebied.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via nme@debastei.nl.

Yuverta MBO studenten maken tijdens het project 'Inrichting van een gebied' voor vier Nijmeegse locaties een klimaatbestendig ontwerp.

                    - Lees hier meer. 

 

 

 

Scholieren van het Technasium Mondial College ontwikkelen in opdracht van Waterschap Rivierenland een deltaplan voor het herstel van het natuurlijke systeem van de stuwwal. 

                    - Lees hier meer.