Over NME

Het Nijmeegse natuur- en milieu educatie centrum is gevestigd in het museum voor natuur- en cultuurhistorie De Bastei. 
Wij...

  • ondersteunen scholen bij de invoering van natuur- en milieueducatie;
  • helpen bij het organiseren van projectweken;
  • begeleiden scholen bij het behalen van het internationale keurmerk van duurzaamheid, Eco-Schools;
  • begeleiden scholen bij het proces naar een groene schoolplein, i.s.m. Operatie Steenbreek;
  • ondersteunen de natuurorganisaties bij de optimalisatie van het educatieve aanbod;
  • organiseren informatiedagen voor scholen én natuurorganisaties;
  • organiseren activiteiten op maat voor ondernemers. 

Onze missie is iedereen kennis en praktijkervaringen te laten opdoen in de natuur van regio Nijmegen. Wij stimuleren het inzetten van materialen of het doen van excursies, om leerlingen de theorie in de praktijk te laten beleven, te ontdekken of zelf te onderzoeken. Breng de natuur in de klas & de klas in de natuur!

Wil je meer informatie over onze werkzaamheden en resultaten? Neem dan contact met ons op via nme@debastei.nl of 024-329 7070