Over NME

Het Nijmeegse Natuur en Milieu Educatie centrum is gevestigd in het centrum voor natuur- en cultuurhistorie De Bastei. 

Wat is onze rol? Wij...

  • ondersteunen scholen bij de invoering van natuur- en milieueducatie;
  • helpen bij het organiseren van projectweken en maatschappelijke stages;
  • begeleiden scholen bij het behalen van het internationale keurmerk van duurzaamheid, Eco-Schools;
  • begeleiden scholen bij het proces naar een groene schoolplein, i.s.m. Operatie Steenbreek
  • ondersteunen de natuurorganisaties bij de optimalisatie van het educatieve aanbod;
  • organiseren informatiedagen voor scholen én natuurorganisaties

Onze missie is om een brug te slaan tussen de onderwijswereld en de plekken waar leerlingen kennis en praktijkervaringen van NME gebied kunnen krijgen en de gemeente. Wij stimuleren het inzetten van materialen of het doen van excursies, om leerlingen de theorie in de praktijk te laten beleven, te ontdekken of zelf te onderzoeken. Breng de natuur in de klas & de klas in de natuur!

Wil je meer informatie over onze werkzaamheden en resultaten? Neem dan contact met ons op via nme@debastei.nl of 024-329 7070