Over NME

Nederland kent verspreid over het hele land (zie kaart) verschillende NME centra die ieder een bijdrage leveren aan natuur- en milieu-/ duurzaamheidseducatie. Voor scholen, maar bijvoorbeeld ook voor buitenschoolse opvang en voor volwassenen. De aard van het aanbod, de doelgroepen en de wijze waarop het wordt aangeboden lopen uiteen.

NME Nijmegen vervult met name een makelaarsrol. Wij zijn daarmee de verbinder tussen natuur- en milieuorganisaties, scholen (PO, VO, beroepsonderwijs), bewoners en de gemeente Nijmegen.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van educatie & participatie voor een duurzame samenleving zijn wij aangesloten bij het netwerk van Vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling). Vereniging GDO vormt de koepel van het NME netwerk en bestaat uit ruim 140 leidinggevenden en coördinatoren van lokale NME-/ NDE centra en NDE-beleidsadviseurs.

Wil je meer informatie over onze werkzaamheden en resultaten? Neem dan contact met ons op via nme@debastei.nl of bel 024-329 7070.