Groene Voetstappen

Groene Voetstappen Week

Een laagdrempelige nationale actieweek na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond de school.

Samen met het GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) organiseert NME de Groene Voetstappen Week. De actie werkt als volgt: in de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of fietsend naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scoreboard. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Met extra duurzame activiteiten kunnen de leerlingen Gouden Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor klimaatproblemen.

Ook meedoen? Kijk dan op de website www.groenevoetstappen.nl of mail naar nme@debastei.nl.