Voortgezet & Beroepsonderwijs

Hiernaast vind je alle activiteiten en materialen om je biologie, aardrijkskunde, NLT, ANW, techniek of andere lessen op een praktische en aansprekende manier in- of aan te vullen.

Ben je op zoek naar invulling voor een projectweek met een thema als natuur, duurzaamheid of biodiversiteit? Dan kunnen wij je helpen! De Bastei kan samen met De Lindenberg en InScience een programma samenstellen waardoor meerdere klassen in carrouselvorm activiteiten beleven. Denk hierbij aan een themagerichte culturele activiteit, een activiteit in het groen en met een film of inhoudelijk spreker. Bijvoorbeeld het thema natuur of zwerfafval kan worden ingevuld met een workshop waarbij leerlingen kunstwerken maken met zwerfafval, een rondleiding krijgen door de Stadswaard en een natuurfilm kijken met erna een nagesprek met een wetenschapper.

Door deze samenwerking kunnen we meerdere schoolklassen gedurende een week een sterk inhoudelijk programma aanbieden. Interesse? Stuur ons het thema van de projectweek toe, dan kijken wij naar de mogelijkheden!

 

Yuverta MBO studenten maken tijdens het project 'Inrichting van een gebied' voor vier Nijmeegse locaties een klimaatbestendig ontwerp.

                    - Lees hier meer. 

 

 

 

Scholieren van het Technasium Mondial College ontwikkelen in opdracht van Waterschap Rivierenland een deltaplan voor het herstel van het natuurlijke systeem van de stuwwal. 

                    - Lees hier meer.