Hoe zit het met de mammoet, de tijdlijn, het landschap en het klimaat rondom Nijmegen in het Pleistoceen? Een museumles met de schedel van de mammoet van Bergharen in the picture als topobject. Trouwens... heb jij wel eens een mammoetkies vastgehouden?

De leerlingen gaan in deze museumles zelf aan het werk met fossielen, schedels, kiezen en botfragmenten van een mammoet, wolharige neushoorn en andere dieren. Zijn het wel allemaal fossielen? Als echte wetenschappers onderzoeken, bekijken en vergelijken ze de objecten en verwoorden ze wat ze zien en ontdekken aan overeenkomsten en verschillen.

mammoetschedel

Als start nemen de leerlingen in kleine groepjes een kijkje in het museum bij een variatie aan dieren en planten. Welke leefden in al in de tijd van de mammoet? We checken samen de antwoorden en kijken daarna naar de tijdlijn van de natuur. De schedel van de mammoet bouwen we plaatje voor plaatje in een powerpointpresentatie op tot hoe dit dier er in het echt moet hebben uitgezien. En hoe zag het landschap eruit tijdens de ijstijden? Wat is daar nu nog van terug te zien rondom Nijmegen?

Nu gaan leerlingen aan het werk met drie activiteiten in de educatieve ruimte. Ze selecteren uit een doos met allerlei objecten de fossielen uit. Waarom zijn het fossielen, oftewel wat is eigenlijk een fossiel? Ze bekijken allerlei kiezen en tanden van dieren van vroeger en nu. Steeds met de vraag: wat doet deze kies of tand? Ze bestuderen naast vorm en functie ook de ontwikkeling ervan. In een door een museumeducator begeleide activiteit krijgen ze één object te onderzoeken. De vraag is om dit eerst eens nauwkeurig te bestuderen. Wat valt er op en welke vragen zijn er? De leerlingen schrijven dit op en gaan daarna met de beschikbare bronnen op zoek naar antwoorden. Ter afsluiting van deze activiteit presenteren ze hun waarnemingen, vragen en resultaten met het object in de hand als echte wetenschappers.
We sluiten de les klassikaal af met een quiz.

Vooraf kun je op school de leerlingen een indruk geven van de verschillende tijdperken waarin de mammoet leefde. Je kunt hiervoor een powerpoint downloaden. 

Kosten (vanaf medio september 2018)
Deelname kost € 3,00 per persoon. Wil je na de les nog een kijkje nemen in De Bastei, dan betaal je € 1,- extra per persoon. Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen een tegemoetkoming via de gemeentelijke natuur- en milieueducatieregeling.

Tijdsduur en begeleiders
Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Voor een goed verloop van het bezoek aan het museum zijn naast de leerkracht nog 2 extra begeleiders vanuit school nodig.

Vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Gertruud Cobben. Voor vragen over de reservering kun je contact opnemen met Maarten van de Ven.

Aanmelden

1e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
2e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
3e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.