Kom je voor een eerste bezoek naar De Bastei? Voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs is er het programma 'Rondje De Bastei'.

Na een korte introductie bij de kaart van de Gelderse Poort in de entree splitst de klas in twee kleinere groepen. Die gaan elk onder begeleiding van een rondleider De Bastei bekijken. Weten de leerlingen actief kijkend, luisterend en nieuwsgierig vragen stellend er samen zo veel mogelijk van te weten te komen?

Vooraf krijgen leerlingen twee vragen mee waarop ze onderweg kunnen focussen en hun eigen antwoorden kunnen verzamelen. In het amfitheater sluiten we het rondje De Bastei af. Leerlingen presenteren elkaar antwoorden en reacties op wat ze in De Bastei gezien en ervaren hebben.

Tijdens de opgravingen voor de bouw van De Bastei zijn ter plekke allerlei geologische en archeologische vondsten gedaan. Ze vertellen ieder voor zich hun eigen verhaal van deze plek, vanaf de ijstijd en de Romeinse tijd tot het heden. Beleef in de kanonsgang en kazematten van de Stratemakerstoren de verdediging van de stad Nijmegen in de late middeleeuwen. Bewonder in de Schatkamer van de Rivier dieren, planten, natuur en landschap langs de Waal. Kijk net als soldaten in de middeleeuwen uit over de Waal. Het verhaal van Nijmegen en het rivierenlandschap van de Waal is overal in De Bastei tastbaar aanwezig!

Kosten 
Deze rondleiding duurt ongeveer 75 minuten en kost € 4,00 per persoon. Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen een tegemoetkoming via de gemeentelijke natuur- en milieueducatieregeling.

 

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
2e voorkeursdatum:
3e voorkeursdatum:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.