Kom je voor het eerst naar De Bastei? Voor leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is er het programma 'De Bastei, bekijk het maar!'.

Na de introductie bij de kaart van de Gelderse Poort in de entree van de Bastei splitst de klas op in twee kleinere groepen. Die gaan elk onder begeleiding van een rondleider De Bastei verkennen. Daarbij krijgen leerlingen vragen mee. Actief kijkend, luisterend en nieuwsgierig vragen stellend gaan we ervoor om samen zo veel mogelijk te zien en te weten te komen in de Bastei.

Ter afsluiting van het bezoek beantwoorden leerlingen samen de vooraf meegegeven vragen en wisselen reacties uit op hoe ze De Bastei ervaren hebben.

Tijdens de opgravingen voor de bouw van De Bastei zijn ter plekke allerlei geologische en archeologische vondsten gedaan. Ze vertellen ieder voor zich hun eigen verhaal van deze plek, vanaf de ijstijd en de Romeinse tijd tot het heden. Beleef in de kanonsgang en kazematten van de Stratemakerstoren de verdediging van de stad Nijmegen in de late middeleeuwen. Bewonder in de Schatkamer van de Rivier dieren, planten, natuur en landschap langs de Waal. Kijk net als soldaten in de middeleeuwen uit over de Waal. Het verhaal van Nijmegen en het rivierenlandschap van de Waal is overal in De Bastei tastbaar aanwezig!

Kosten 
Deze rondleiding duurt ongeveer 75 minuten en kost € 4,00 per persoon. Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen een tegemoetkoming via de gemeentelijke natuur- en milieueducatieregeling.

 

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
2e voorkeursdatum:
3e voorkeursdatum:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.