De hele week staat in het teken van duurzaamheid. De leerlingen doen niet alleen, maar leren er ook over op school waarom dit zo belangrijk is. Hoe zij op deze manier bijdragen aan een beter klimaat.

Iedere leerling van een deelnemende school krijgt een stickerboekje en een stickervel. Tijdens de actieweek plakken de leerlingen een sticker voor iedere keer dat ze op een milieuvriendelijke wijze naar school zijn gekomen, dus op de fiets, step of te voet.

Wil je extra duurzaam bezig zijn? Nieuw dit jaar is de mogelijkheid de scores digitaal bij te houden via het digibord. Daarmee bespaar je per leerling een stickervel en boekje. Ook dat is goed voor het milieu! Daarnaast kan je met het digitale scorebord zien hoe jullie school 'scoort' ten opzichte van andere deelnemende scholen. 

Het staat de school ook vrij om de acties uit te breiden, met bijvoorbeeld ‘duurzaam’ (korter) douchen of met het juist scheiden van afval. In de actieweek besteden de kinderen circa een half uur per dag aandacht aan de lesbladen van Groene Voetstappen, met onderwerpen als verkeer, energie en natuur. Het lesmateriaal komt digitaal beschikbaar en de stickerboekjes worden op school afgeleverd. En mochten jullie nog uitgebreider hier met de klas bij stil willen staan? In het volgende tabblad staan verdiepende opdrachten per groepsniveau.

Aan het einde van de week is het feest, want dan wordt bekend hoeveel Groene Voetstappen jullie op school verzameld hebben. Misschien komt zelfs de wethouder langs op de dag van de duurzaamheid om te horen wat voor mooie ideeën jullie hebben bedacht in de strijd tegen klimaatverandering.

Hebben de kinderen in de klas een goed idee voor het tegengaan van klimaatverandering of juist het aanpassen aan klimaatverandering? Laat ze bijvoorbeeld in groepjes werken en stuur de ideeën naar KlimaatVerbond Nederland. De kinderen met de allerbeste ideeën uit Nederland worden uitgenodigd voor de 10e Kinderklimaattop op vrijdag 16 maart 2018. De winnende ideeën worden gekoppeld aan bedrijven of organisaties die mee kunnen helpen met de uitvoering.