Is jouw school een duurzame school? Laat het zien met de Eco-schools certificering.

Gezonde School? Groen Schoolplein? Frisse School? Er zijn veel keurmerken die onderdelen van duurzaamheid beslaan. Maar wil je duurzaamheid in al zijn facetten aanpakken? Kies dan voor het keurmerk ‘Eco-schools’. 

Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een ‘projectje’ of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen. Met Eco-schools als leidraad zet Nijmegen een grote stap naar scholen met een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving.

Wie trekt de kar?

Dat is het zogeheten eco-team, dat bestaat uit leerlingen en leerkrachten, aangevuld met andere betrokkenen zoals de conciërge, directie en ouders. Een helder 7stappenplan leidt hen door het proces heen. Het team ‘scant’ de huidige situatie, ontwikkelt een plan van aanpak, creëert draagvlak bij medeleerlingen en docenten en start de uitvoering.

Onderzoeken, debatteren, vergaderen, overleg met besluitvormers, uitwisseling van informatie, pr, en vormgeving; allemaal vaardigheden die leerlingen gedurende het proces ontwikkelen.

De Bastei zal de Nijmeegse scholen en hun eco-teams begeleiden en adviseren in dit proces tot Eco-school.

Verankering duurzaamheid in het lesprogramma

Eenvoudige scans geven de huidige stand van zaken per duurzaamheidsthema op school. De volgende stap is om de gekozen thema’s structureel in te passen in het lesprogramma. De Bastei heeft van ruim 50 organisaties NME activiteiten in het aanbod die aansluiten bij deze thema’s en goed ingebed kunnen worden in het curriculum.

Meer weten over deze activiteiten, klik dan hier.