Welke kosten zijn  aan Eco-Schools verbonden?

Aan het behalen van het certificaat zijn kosten verbonden. Deze bestaan enerzijds uit procesbegeleiding en anderzijds uit de beoordeling of de school de aanpassingen volgens plan uitvoert, de zogenaamde ‘audit’.

Gemeente Nijmegen omarmt de Eco-Schools aanpak, omdat deze concrete invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als doelstelling stelt gemeente Nijmegen dat 11 onderwijsinstellingen voor het einde van het Green Capital jaar deze uitdaging aangaan. Om dit te faciliteren krijgen minimaal de eerste 9 basisscholen en eerste 2 voorgezet onderwijs instellingen de begeleiding kosteloos vanuit De Bastei.

Het behalen van de Groene Vlag duurt gemiddeld twee schooljaren. De Groene Vlag is echter geen eindpunt: elke school zoekt tweejaarlijks nieuwe uitdagingen om verder te blijven groeien om het certificaat te blijven verdienen.

  Begeleidingskosten basisonderwijs per school Audit kosten basisschool Begeleidingskosten voortgezet onderwijs per school Audit kosten voortgezet onderwijs per school
2017 625 euro 625 euro  1.250 euro 1.250 euro
2018 625 euro 625 euro 1.250 euro 1.250 euro
Vervolg (per 2 jaar) 650 euro 300 euro 1.850 euro 600 euro