Eén van de afdelingen van de gemeente Nijmegen levert een bijdrage aan een schoon Nijmegen door het uitvoeren van milieutoezicht. De toezichthouder geeft op school voorlichting door middel van een PowerPointpresentatie. De leerlingen leren meer over het takenpakket van de toezichthouder in de gemeente Nijmegen. Onder deze taken vallen onder andere de aanpak van vervuiling (zwerfvuil, zwerfafval, kca, hondenpoep, vuilniszakken), handhaving bij milieucalamiteiten en geluidsmetingen bij evenementen.

Telefoonnummer: 14 024

Meer weten?

Voor meer informatie over deze organisatie of over het aanbod dat ze aanbieden bekijk de website. Ook is er in de digiplanner meer informatie te vinden over dit aanbod.

telefoon: 14 024