Een van de organisaties in ons educatieve aanbod betreft de Milieupolitie van de gemeente Nijmegen. 

De milieutoezichthouder geeft op school voorlichting door middel van een PowerPointpresentatie. De leerlingen leren meer over het takenpakket van de toezichthouder in de gemeente Nijmegen. Onder deze taken vallen onder andere de aanpak van vervuiling (zwerfvuil, zwerfafval, kca, hondenpoep, vuilniszakken), handhaving bij milieucalamiteiten en geluidsmetingen bij evenementen.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze organisatie of over het aanbod dat ze aanbieden bekijk de website. Ook is er in de digiplanner meer informatie te vinden over dit aanbod.