De Verenging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil Nederland mooier maken. De visie is dat mens en natuur elkaar kunnen versterken met cultuurlandschappen. Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd.

Met behulp van de VNC gaan leerlingen zowel in de klas als buiten de klas hiermee aan de slag. Voor jonge leerlingen worden de thema’s dier en natuur behandeld. Oudere leerlingen gaan niet alleen met dier en natuur aan de gang, maar zullen ook met de thema’s maatschappij en landschap in aanraking komen.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze organisatie of over het aanbod dat ze aanbieden bekijk de website. Ook is er in de digiplanner meer informatie te vinden over dit aanbod.