Het rivierengebied gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water, is één van de mooiste gebieden van Nederland. Door het vele water zijn deze gebieden echter ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen, en de strijd ermee in het bijzonder, vormt al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze organisatie of over het aanbod dat ze aanbieden bekijk de website. Ook is er in de digiplanner meer informatie te vinden over dit aanbod.