De Boomfeestdag in Nijmegen wordt ieder jaar ondersteund en begeleidt door vrijwilligers van IVN Rijk van Nijmegen. Omdat deze dag in 2018 groot wordt opgepakt, onder coördinatie van stichting NL Bloeit!, zullen er vanuit diverse natuurorganisaties vrijwilligers beschikbaar staan om de scholen te ondersteunen. 

Lees hieronder een verslag terug van de editie van vorig jaar:

Boomfeestdag Park West - De Lanteerne, de Wester 2017