Het doel van de Nationale Boomfeestdag is om leerlingen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Door middel van natuureducatie beleven ze de wondere wereld van bomen, leren kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving en worden ze geïnspireerd zelf hun steentje hieraan bij te dragen. Bij het landelijk ontwikkelde lesmateriaal is rekening gehouden met kerndoelen, korte (of geen) voorbereidingstijd en de interesse van de kinderen.

Over het algemeen sluit de Boomfeestdag aan bij de volgende kerndoelen:

  • Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
  • Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen