Ga met de fiets, dat scheelt al heel iets.
Of te voet, dat is ook heel goed.
Maar ga niet met de brommer, dat is veel dommer.
Dat verpest het milieu, en dat zijn we beu!
– Groep ¾, De Sterredans

Het Groene Voetstappen project behandelt de klimaatproblematiek op een aansprekende en begrijpelijke manier. Wat is CO2, en waarom moeten we dat zo min mogelijk uitstoten? En hoe kunnen wij hier allemaal zelf bij helpen? Vooral bij handelingen die we elke dag doen, hoe klein ook, is veel winst te halen. Hoe je naar school gaat bijvoorbeeld. Kan jij te voet of met de fiets naar school? Tijdens de actieweek plakken de leerlingen een sticker voor iedere keer dat ze op een milieuvriendelijke wijze naar school zijn gekomen.

De landelijke week vindt vaak eind september/begin oktober plaats. Het is echter mogelijk om deze week ook elders in het schooljaar uit te voeren. 

Kerndoelen

  • 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
  • 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren
Overzicht schoolprojecten
Aanmelden
Doelgroep
PO groep 1 - 8
Kosten
Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Nijmegen en is daarom kosteloos voor scholen
Locatie
Op school