Hoe werkt het

Iedere leerling van een deelnemende school krijgt een stickerboekje en een stickervel. Tijdens de actieweek plakken ze een sticker voor iedere keer dat ze op een milieuvriendelijke wijze naar school zijn gekomen, dus op de fiets, step of te voet. Het staat de school ook vrij om de acties uit te breiden, met bijvoorbeeld ‘duurzaam’ (korter) douchen of met het juist scheiden van afval. In de actieweek besteden de kinderen circa een half uur per dag aandacht aan de lesbladen van Groene Voetstappen, met onderwerpen als verkeer, energie en natuur. Het lesmateriaal komt digitaal beschikbaar en de stickerboekjes worden op school afgeleverd. Deze actie wordt gefinancierd door de  gemeente Nijmegen. En mochten jullie nog uitgebreider hier met de klas bij stil willen staan? In het volgende tabblad staan verdiepende opdrachten per groepsniveau.

Aan het einde van de week is het feest, want dan wordt bekend hoeveel Groene Voetstappen jullie op school verzameld hebben. Misschien komt zelfs de wethouder langs op de dag van de duurzaamheid om te horen wat voor mooie ideeën jullie hebben bedacht in de strijd tegen klimaatverandering.

Extra lesmateriaal

Op deze website staan extra activiteiten voor alle groepen, met werkbladen en bijbehorende  handleiding; deze zijn speciaal voor Groene  Voetstappen ontwikkeld door Veldwerk Nederland. De onderwerpen zijn:

Groep 1 en 2: Blote voetstappen; Ontdek je omgeving
Groep 3 en 4: Heksenkringen; Meet je hartslag; Collage maken; Maken van een Groene  Voetstap  Groep 5 en 6: Sta je stevig op je voeten; Spindiagram vervoer; Thema vervoermiddelen  Groep 7 en 8: Ontwerpwedstrijd; Transport inventarisatie; Verkeer in je wijk; Wat kun je zelf  doen?

Groep 7 en 8: deelname aan de Kinderklimaattop

Groene Voetstappen wordt jaarlijks afgesloten met een Kinder-klimaattop. Iedere school mag  daarvoor vier kinderen afvaardigen. De school zelf bepaalt de criteria op basis waarvan de  kinderen naar de Kinderklimaattop mogen. Lees op de site meer.

Kerndoelen

Het educatief materiaal bij dit project sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, binnen de leergebieden/domeinen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, ‘Mens en Samenleving’ en ‘Natuur en Techniek’. Leerlingen leren:

  • zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
  • zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument;
  • met zorg om te gaan met het milieu;
  • over het klimaat en leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Ervaringen in beeld

Moeder Hennie Roorda filmde de ervaringen van de leerlingen tijdens de Groene Voetstappen week in 2015, bekijk hier het filmpje van basisschool De Sterredans voor een indruk van het project. Meer informatie is te vinden op de website van Groene Voetstappen.

Bij de Michiel de Ruyter basisschool deden ze in 2015 ook vol enthousiasme mee aan het Groene Voetstappen project. Tyrone Martinus beschreef zijn ervaringen van deze week.

Groene voetstappen Nederland

Groene voetstappen

Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en is onderdeel van de internationale campagne Zoom Kids on the Move, gecoördineerd door Climate Alliance. Deze internationale actie bestaat sinds 2002 en sinds 2006 zetten ook Nederlandse basisschoolleerlingen deze stappen voor duurzame mobiliteit.