Het educatief materiaal bij dit project sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, binnen de leergebieden/domeinen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, ‘Mens en Samenleving’ en ‘Natuur en Techniek’.

Leerlingen leren:

  • zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
  • zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument;
  • met zorg om te gaan met het milieu;
  • over het klimaat en leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.