Scholen uit gemeente Nijmegen kunnen kosteloos deelnemen aan dit project. 

Normaal gesproken bedragen de kosten € 0,40 per leerling. Voor dit bedrag krijgen alle leerlingen een stickerboekje waar zij hun verdiende stickers inplakken en twee stickervellen met Groene en Gouden Voetstappen.  Gemeente Nijmegen hecht er veel waarde dat kinderen zo jong mogelijk leren, hoe ook zij kunnen bijdragen aan een nog mooiere leefomgeving voor mens en dier. Daarom ondersteunt de gemeente deze actie financieel, waardoor scholen kosteloos kunnen deelnemen.

Wel stellen wij het wel op prijs dat een school de leerlingenaantallen zo correct mogelijk doorgeeft, om een overschot aan lesboekjes te voorkomen (ook dat is duurzaam denken:). En dat je je ook weer zo spoedig mogelijk afmeldt, mocht het project toch niet meer passen in de planning.