Structureel werken aan gezondheid op school? Start met Jong Leren Eten!

Jong Leren Eten
Bron: jonglereneten.nl

Met 'Jong leren Eten' leren de leerlingen alles over voedsel. Niet alleen over de herkomst en smaak, maar ook maak je leerlingen bewust van gezonde, duurzame én lekkere keuzes, en hoe ze die leren maken. Het project geeft invulling aan een gezond voedingsbeleid op school.

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  • Kerndoelen: Kerndoel 34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Trefwoorden: voeding, voedsel, gezondheid

Subsidiemogelijkheid

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Klik hier voor meer informatie. 

Overzicht schoolprojecten
Aanmelden
Via www.jonglereneten.nl of via de digiplanner
Datum
1 januari 2017 / 1 januari 2021
Doelgroep
Leerlingen van 0-18 jaar
Kosten
Een groot deel van het aanbod is kosteloos.
Locatie
Aanbod aan excursies, gastlessen en lesmaterialen voor in de klas of op locatie.