UPDATE januari 2017

Plastic soup was het jaarthema van 2016. Het hele jaar zijn activiteiten met dit thema kosteloos aangeboden, met als afsluiting de tentoonstelling ‘Out to Sea’ in museum het Valkhof. Wegens succes is het thema in 2017 verbreed naar ‘Duurzaamheid’.

Lessen, excursies en materialen die het omgaan met plastic (zwerfafval) behandelen vallen onder duurzaamheid, en zijn in het ‘jaarspecial’ aanbod opgenomen. Kijk hier voor meer informatie.


Plastic soep, zwerfafval en het gebruik van plastic: deze drie zaken zijn sterk met elkaar verbonden en overal aanwezig in de wereld. Toch denken we hier te weinig over na. Kan ik er wat aan doen? Ja! Om dit soort vragen op te roepen én bespreekbaar te maken, staat Nijmegen in 2016 in het teken van Plastic Soep. Dit themajaar is geïnitieerd vanuit de Lions Club Nijmegen, en diverse organisaties hebben zich in de uitvoering hierbij aangesloten.

Kosteloos aanbod
NME De Bastei vraagt in dit kader alle scholen om hier aandacht aan te besteden. En om daarbij te helpen, stellen we dit jaar de beschikbare middelen uit ons bestand met dit thema kosteloos ter beschikking aan de scholen in Nijmegen.

Er zijn diverse lesmaterialen, gastlessen of excursies te boeken rondom de thema’s grondstoffen, plastic en zwerfafval, voor alle niveaus van het onderwijs. Ook zijn er challenges voor leerlingen waarmee zij leuke prijzen mee winnen.

Zelf een goed idee voor een themaweek?
Als je zelf een idee hebt voor de invulling van een plastic soep themaweek denken wij graag met je mee en kijken waar medefinanciering mogelijk is. Neem contact met ons op.

Wat is plastic soep?

Het recept voor plastic soep begint voor onze eigen stoep: plastic afval dat wij laten zwerven vindt automatisch zijn weg naar de oceanen. Daar suddert het in de zon en valt uiteen in microscopisch kleine stukjes, tot het is opgelost in het water. De precieze grootte is onbekend maar de schatting is dat het een omvang van 34 keer de oppervlakte van Nederland heeft, ofwel twee keer de omvang van de VS (19.700.000 km2), en 44 miljoen kilo plastic bevat.

Voor vissen en ander leven in zee is plastic soep dodelijk; zij komen om door verstikking, verstopping of vergiftiging door het plastic. Tal van aangespoelde dode zeedieren hebben er hun buik van vol: ongeveer één miljoen zeevogels en honderdduizend zeezoogdieren sterven elk jaar hierdoor en het voortbestaan van tal van diersoorten wordt er door bedreigd.

Maar ook voor mensen en het overige leven op land zijn schone oceanen onmisbaar. Zo wordt het plastic probleem in de oceanen gelinkt aan een oorzaak van kanker bij mensen, doordat een met plastic vervuilde vis op ons bord vol giftige chemicaliën zit.