Deze activiteit sluit aan op kerndoelen uit Oriëntatie op de wereld en jezelf.

  • Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
  • Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen