Wandelen voor Water krijgt in 2018 een speciale editie omdat Nijmegen in dat jaar de duurzame hoofdstad van Europa is. Rotary's werken samen met Green Capital Challenge om er een spraakmakende editie Wandelen voor Water van te maken met een bijzondere route. 

Klik hier voor meer informatie. 

  • Kerndoel 34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 
  • Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Overzicht schoolprojecten
Aanmelden
Datum
21 maart 2018
Doelgroep
PO groep 7 en 8
Kosten
Dit project is kosteloos.
Locatie
Een bijzondere wandelroute door Nijmegen.