Publicaties

Deze pagina biedt de mogelijkheid om publicaties van collectiemedewerkers te raadplegen en te downloaden.

Algemeen

Vertebraten

GeoPaleo

Entomologie

Herbarium 


Van planten gevonden tijdens de excursies van de Plantenwerkgroep van de KNNV afd. Nijmegen, worden lijsten gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

Verspreidingskaarten met waarnemingen van geselecteerde planten kunnen hier worden gemaakt. Toelichting bij verspreidingskaart:

Rode pijlen: indiceren waarnemingen met nauwkeurigheid +/- 500 m.
Gele pijlen: indiceren waarnemingen met nauwkeurigheid +/-  5 m.
Blauwe en gele cirkels: vatten het daar in vermelde aantal waarnemingen samen. Vergroting van de kaart maakt de afzonderlijke waarnemingen zichtbaar.                           

De kaartsymbolen representeren regels in een waarnemingen database, gevuld met digitaal geregistreerde veldwaarnemingen van vaatplanten en enkele mossen. In het veldseizoen wordt de database vrijwel wekelijks geactualiseerd. De waarnemers zijn G.M. Dirkse (Nijmegen), S.M.H. Hochstenbach (Nijmegen) en A.I. Reijerse (Boxmeer).

Let op: de nauwkeurigheid waarmee de gele pijlen de positie van een waarneming aangeven is een gemiddelde nauwkeurigheid. In het open veld is die nauwkeurigheid groter dan tussen gebouwen.

Vragen of opmerkingen graag naar: gerard.dirkse@debastei.nl