Uitleencollectie

Objecten uit onze collectie kunnen onder bepaalde voorwaarden aan educatieve instellingen of belangstellende particulieren (voor bijvoorbeeld spreekbeurten en lezingen) worden uitgeleend. Tot de mogelijkheden behoren o.a. de in Nederland voorkomende vogels, zoogdieren en vlinders. Van de amfibieën en reptielen zijn modellen/afgietsels beschikbaar.

Uitleen vindt plaats volgens de bepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor het vervoer van opgezette beschermde dieren ontvang je een machtiging om beschermde dieren onder je te hebben of te vervoeren. Uitleen ter versiering van bruiloften en partijen is in het algemeen niet mogelijk. In gevallen van twijfel laat De Bastei zich leiden door de ethische code voor musea.

Voor meer informatie en het aanvragen van bruiklenen kun je contact opnemen met Jan-Willem Koolen, bereikbaar via jwkoolen@debastei.nl.

Uitleencollectie
Object uit de uitleencollectie