ANBI

Stichting De Bastei is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de belastingdienst. Als ANBI zijn wij verplicht om bepaalde informatie op onze website te plaatsen. Deze informatie vind je hieronder. In de bijlagen onze statuten, uittreksel Kamer van Koophandel, jaarrekening en jaarverslag.

Naam instelling:

Stichting De Bastei, ook bekend als: Natuurmuseum Nijmegen

RSIN/Fiscaal nummer: 854157700

Post- en bezoekadres:

Waalkade 83

6511 XR Nijmegen

Samenstelling Raad van Toezicht:

Drs. M.J.Th. (Maria) Martens, voorzitter

Mr. C.T.J.M. (Kees) de Ruwe

Drs. M.W. (Maarten) van Schaik

H.C.A.T. (Helen) Flören, MSc

G.Q. (Qader) Shafiq

Directeur-bestuurder:

Drs. J.M.M. (Hans) Hooijmaijers

Beloningsbeleid:

Stichting De Bastei volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD).

Dat geldt ook voor de directie van het museum (ingeschaald in schaal 12 CAO WMD).

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.