Missie en visie

Missie

We halen inspiratie uit het verleden voor de toekomst. Zo activeren we een breed publiek tot een rijkere verbinding met hun leefomgeving.

Visie

Wij geloven in een samenleving waarin de mens bewust en actief onderdeel is van een gezonde wereld.

Wenteltrap van het museum

Profiel

Museum De Bastei is een eigentijds museum op een unieke, historische locatie. Op deze bijzondere plek komen rivier, (bouw)historie en natuur samen, en vormen zo een eeuwenoud en inspirerend erfgoed van het rivierengebied. In het museum ontdekken bezoekers verhalen over het leven in, om en aan de rivier de Waal bij Nijmegen, bezien vanuit de locatie van de 16e-eeuwse bastei. Door de oude verdedigingstoren en gelaagde archeologische opgravingen volledig open te stellen voor publiek maken we dit verleden tastbaar. We brengen de natuur naar bezoekers toe om van dichtbij te bewonderen, zo maken we zichtbaar wat er in onze regio leeft. De compacte, belevenisvolle en interactieve exposities zorgen voor een unieke ontdekking van het erfgoed van Nijmegen. Dit maakt het museum een laagdrempelige familieactiviteit en zeer geschikt tijdens een dagje Nijmegen.

- Educatie - 
Een rijkere verbinding met je leefomgeving begint met aandacht en verwondering voor de wereld om je heen. In onze educatieve programma’s en activiteiten maken we mensen bewust van hun eigen leefomgeving en de rol die je hier zelf in speelt. We inspireren en activeren de deelnemers, geven hen een handelingsperspectief. De stad in, de natuur in, op zoek naar wat leeft. De wijken in, naar bewoners en scholen toe. Zo plant De Bastei zaadjes voor een bewuste houding ten aanzien van de leefomgeving en de toekomst daarvan. Wij vinden dit een belangrijke taak en zetten hier dan ook stevig op in.

Zo maakt museum De Bastei het verleden tastbaar, het heden zichtbaar en de toekomst leefbaar.