Voorzitter Raad van Toezicht

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 31 december 2020 zijn wij op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht. De raad heeft een participerend profiel. Momenteel bestaat hij uit zeven leden. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Deze periode kan tweemaal worden verlengd met nog eens vier jaar.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

  • affiniteit hebben met natuur en milieu en met cultuurhistorie (hart voor de zaak)
  • beschikken over een helicopterview en voldoende afstand kunnen bewaren tot de dagelijkse leiding van De Bastei

Profiel

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht is een verbinder en een netwerker. Hij/zij beschikt over een bestuurlijk netwerk, lokaal, regionaal en provinciaal, en is in staat deuren te openen. Hij/zij is binnen de Raad van Toezicht de voornaamste sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

Verdere informatie

De functie is onbezoldigd. Voor verdere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met: Kees de Ruwe, lid van de Raad van Toezicht, tel. 06-51926346.