Schenken & Nalaten

De Bastei streeft ernaar een zo breed mogelijk publiek te kunnen informeren over de interactie tussen de stad Nijmegen en het uitloopgebied, tussen cultuur en natuur, zodat we onze omgeving beter leren te begrijpen. Om die ambitie waar te maken, hebben we uw steun nodig. Stichting De Bastei heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking is eenvoudig. U maakt het bedrag dat u wilt schenken over op IBAN: NL68INGB0003551615 t.n.v. Stichting De Bastei te Nijmegen. BIC nummer: INGBNL2A. Ook bij een gewone gift kan er sprake zijn van een belastingvoordeel. Bekijk het infoblad over schenken met belastingvoordeel bij gewone giften in de bijlage. Neem voor meer informatie hierover contact met onze directeur Hans Hooijmaijers via directie@debastei.nl of via het telefoonnummer 024-3297070.

Periodieke schenking

Wilt u Stichting De Bastei voor meerdere jaren achtereen steunen, dan kunt u deze periodieke schenking vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met De Bastei (zonder tussenkomst van een notaris). Het bedrag wordt dan voor een periode van tenminste vijf jaar vastgelegd. Het belastingvoordeel is groter bij een periodieke schenking omdat het volledige bedrag aftrekbaar is. Bekijk het infoblad over Schenken met belastingvoordeel bij periodiek schenken in de bijlage. Neem voor meer informatie hierover contact met onze directeur Hans Hooijmaijers via directie@debastei.nl of via het telefoonnummer 024-3297070.

Nalaten

Wilt u De Bastei graag steunen door een bedrag na te laten, dan kunt u dat doen door Stichting De Bastei als (mede-)erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan de stichting wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Het is mogelijk dit geld te besteden aan een vooraf afgesproken specifiek object of project. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze directeur Hans Hooijmaijers via directie@debastei.nl of via het telefoonnummer 024-3297070.