dWaalpunten - wat zijn dat?

DWaalpunten zijn publieksplekken zoals cafés, campings, bezoekerscentra en musea, waar informatie over natuur, cultuurhistorie, recreatie en natuureducatie rond de Waal te vinden is. Maar het is ook een punt waar belevingsgerichte activiteiten en natuureducatie beginnen en/of eindigen, waar exposities over de Waal gehouden kunnen worden. DWaalpunten zijn visitekaartjes van het gebied en zien er eigentijds en verzorgd uit, in de herkenbare dWaalpunten-huisstijl.

Een dWaalpunt is een levendige plek waar bezoekers en bewoners van het Waalgebied terecht kunnen

Een dWaalpunt kent geen muurvaste formule. De hoeveelheid en soort informatie, of de ontmoetingsfunctie die een dWaalpunt vervult, hangen af van de wensen en mogelijkheden van de eigenaar/beheerder van het betreffende dWaalpunt. De informatiebronnen variëren; van brochures en kaartmateriaal, tot kennis van de eigenaar of bijvoorbeeld een touchscreen Dwaalfilm. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de eigenaar/beheerder van het mogelijke dWaalpunt is leidend in keuzes daarin.

Grofweg zijn er twee typische dWaalpunten:

  • educatieve dWaalpunten, die naast informatiepunt ook dienen als startpunt voor excursies, struintochten en veldlessen;
  • dWaalpunten, die uitsluitend een informerende functie hebben.