Over Steenbreek Nijmegen

Met Steenbreek Nijmegen zet museum De Bastei zich in voor het duurzaam vergroenen van de stad. We leggen uit waarom het duurzaam vergroenen van de stad zo belangrijk is, hoe je hier als bewoner aan bij kan dragen en wat het jou zelf oplevert.

Dit doen we door:
- Het organiseren van verschillende activiteiten
- Het delen van kennis en inspiratie
- Het samenbrengen van groene organisaties

Samen voor meer groen!
Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van droogte of enorme plensbuien. In betegelde tuinen en pleinen wordt het ’s zomers steeds heter. Ook zien we dat sommige dieren en insecten het moeilijk hebben. Door klimaatadaptieve maatregelen te nemen kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Een van die maatregelen is om stenen te vervangen door groen.

In een groene omgeving kan het regenwater gemakkelijker wegzakken in de grond. Bomen, struiken en planten nemen dit water op zorgen er ook voor dat je tuin en je huis koeler blijven in de zomer. Bovendien is veel groen een paradijs voor vogels, vlinders en zoemende bijen. Wist je dat 60% van de grond in Nederland in het bezit is van bewoners? Groene tuinen spelen hierin dus een belangrijke rol!

Onze kernthema's:

Klimaatadaptatie
Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van droogte of enorme plensbuien. De gevolgen zijn onder meer het vaker voorkomen van hittegolven, het ontstaan van hitte-eilanden, wateroverlast, overstromingen, ondergelopen wegen, overlopende rioolstelsels, een stijgende zeespiegel. Maar ook de natuur verandert: soorten die gedijen bij warmte voelen zich steeds beter thuis in Nederland, zoals de eikenprocessierups of de kleine heremietkreeft. Door klimaatadaptieve maatregelen kunnen we onze leefomgeving beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.

Dat kan door groen of water meer ruimte te geven in de stad of op bedrijventerreinen om wateroverlast en het ontstaan van hitte-eilanden te voorkomen. Bijvoorbeeld door retentiegebieden of wadi’s aan te leggen om wateroverlast te voorkomen of natuurvriendelijke oevers te creëren die extra ruimte bieden voor waterberging. Groene daken of gevels zorgen dat het rioolstelsel minder wordt belast en hebben bovendien een positief effect op de biodiversiteit en de leefomgeving.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan dieren, planten, micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Biodiversiteit is van groot belang om de natuur goed haar werk te laten doen en vormt de basis voor al het leven op aarde. Helaas blijkt uit wetenschappelijke studies dat veel soorten uitsterven, zowel bij de planten als de dieren en insecten. Verschillende soorten bijen, die zorgen voor de bestuiving van een groot deel van alle planten en bloemen, worden met uitsterven bedreigd. Door verharding in privétuinen en de openbare ruimte te vervangen met een diversiteit aan groen krijgen zoogdieren, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten een leefgebied met voldoende voedsel. Dat heeft ook weer een positief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

Een grotere biodiversiteit zorgt voor stabiele ecosystemen, maakt de natuur veerkrachtiger en zorgt ook voor schone lucht, voor bevruchting van gewassen en voor een gezonde bodem. De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, schimmels, insecten en wormen in de grond zorgen voor voedingsstoffen voor planten en het luchtig houden van de bodem. Door het gezond houden van de bodem zorgen bodemdieren er verder voor dat de mens de grond kan gebruiken om voedsel te verbouwen.

Vlinder op vlinderstruik

Samenwerking
In de aanpak van Steenbreek Nijmegen is samenwerking – tussen bewoners, groene organisaties en de gemeente – van groot belang. Door samen te werken aan vergroening versterkt de betrokkenheid in de buurt, gaan we eenzaamheid tegen en ontstaan nieuwe contacten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Benieuwd wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd?
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021